Workshops

Samhällsvetenskapliga fakulteten arrangerar workshops som i första hand riktas till lärare verksamma vid fakulteten. Temat varierar men tar sin utgångspunkt i en aktuell fråga.

Nedan följer en presentation av workshops under perioden 20XX-2019.

Eva Stoianov
2019-11-26