Budget

Här hittar du anvisningar och tabeller inför budgetarbetet.

Budget 2025

Instruktion inför budget år 2025 inkl. ekonomisk plan 2026-2027

Budget 2024

Resursfördelning, Teknat 2024

Budget 2024 Umeå universitet

Instruktion för budget 2024 Umeå universitet

Anvisningar Teknat uppföljning, budget och planering

Tabell HST VT och HT 2024

Rektors detaljbudget 2024

Budget 2023

Resursfördelning, Teknat 2023

Universitetets budget 2022 inkl ekonomisk plan 2024-2025

Universitetsstyrelsens anvisningar för budget 2022 inkl ekonomisk plan 2024-2025

Anvisningar TekNat uppföljning, budget och planering

Tidplan för uttag av bakgrundsdata till budget 2023

Tabell HST VT och HT 2023

Budget 2022

Resursfördelning 2022

Universitetsstyrelsens anvisningar för budget 2022 inkl ekonomisk plan 2023-2024

Anvisningar TekNat uppföljning, budget och planering

Tabell HST VT och HT 2022

Budget 2021

Resursfördelning 2021

Universitetsstyrelsens anvisningar för budget 2021 inkl ekonomisk plan 2022-2023

Anvisningar TekNat. Uppföljning budget planering

Tabell HST VT och HT 2021

Beslut reviderad budget 2021

Budget 2020

Resursfördelning 2020

Universitetsstyrelsens anvisningar för verksamhetsplanering och budget år 2020

Budgetanvisningar Teknat

Tabell HST vt och ht 2010

Budget 2019

Resursfördelning 2019

Budgetanvisningar m m 2019

Universitetsstyrelsens anvisningar för  verksamhetsplanering och budget år 2019

Tabell HST vt och ht 2019

Budget 2018

Resursfördelning 2018

Budgetanvisningar m m 2018

Tabell HST vt och ht 2018

Budget 2017

Resursfördelning 2017

Budgetanvisningar m m 2017

Tabell HST vt och ht 2017

Budget 2016

Budgetanvisningar m m 2016

Tabell HST vt och ht 2016

Resursfördelning 2016

Budget 2015

Budgetanvisningar m m 2015

Universitetsstyrelsens budgetanvisningar 2015

Mall för lämnande av uppgifter enligt budgetanvisningar för 2015

Tabell HST vt och ht 2015

Budget för fakultetsgemensamma kostnader 2015

Budget för grundutbildning 2015

Budget för forskning 2015

Budget 2014

Budgetanvisningar m m 2014

Kvalitetskriterier 2014

Universitetsstyrelsens budgetanvisningar 2014

Budget för fakultetsgemensamma funktioner samt beräkning av fasta belopp för universitets- samt fakultetsgemensamma kostnader 2014

Resursfördelning forskning 2014 inkl bilagor

Resursfördelning GU 2014 inkl bilaga

Budget 2013

Budget för fakultetsgemensamma funktioner samt beräkning av fasta belopp för universitets- samt fakultetsgemensamma kostnader 2013

Resursfördelning forskning

Resursfördelning grundutbildning

Anna Tellné
2024-02-26