Handläggare för arbetsmiljö och lika villkor

Gabrielle Grahl är fakultetens handläggare för arbetsmiljö och lika villkor.

Kontaktinformation

Gabrielle Grahl,
HR-specialist
Telefon: 090-786 53 48
Mobil: 070-540 76 14
E-post: gabrielle.grahl@umu.se

Eric Ågren
2022-03-16