Handläggare för lika villkor

Tjänsten som fakultetens handläggare för lika villkor är vakant.

Länk till platsannons.

Eric Ågren
2021-08-10