Handläggare för lika villkor

Gabrielle Grahl är fakultetens handläggare för lika villkor.

Eric Ågren
2021-11-02