Studierektorer, programansvariga och programstudievägledare

Studierektorer:

Arkitekthögskolan Michael Gruber
Datavetenskap Jan-Erik Moström
Designhögskolan Oscar Björk
Ekologi, miljö och geovetenskap Caroline Blomquist
Fysik Hans Forsman
Fysiologisk botanik Laszlo Bako
Kemi Patrik Andersson
Karina Persson
Matematik och matematisk statistik Peter Anton
Molekylärbiologi Matthew Francis
Naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Mathias Norqvist
Lotta Vingsle

Tillämpad fysik och elektronik Per Kvarnbrink

Programansvariga och programstudievägledare:

Utbildningsprogram Programansvarig Programstudievägledare
Förutbildningsprogram:    
Basåret Catarina Rudälv Cecilia Rydberg
Civilingenjörsprogram:    
Bioteknik Lena Svensson Viktoria Vedin
Energiteknik Jimmy Vesterberg Robert Eklund
Industriell ekonomi Leif Nilsson Lars-Daniel Öhman
Interaktion och design Thomas Mejtoft Lena Palmquist
Teknisk datavetenskap Henrik Björklund Marie Nordström
Teknisk fysik Maria Hamrin Carolina Näslund
Öppen ingång Håkan Lindkvist Håkan Lindkvist
Högskoleingenjörsprogram:    
Byggteknik Fredrik Häggström

Annika Moström

Catharina Åhgren

Elektronik och datorteknik Björne Lindberg John Berge
Elkraftteknik Björne Lindberg Catharina Åhgren
Energiteknik Anders Åstrand Catharina Åhgren
Maskinteknik Florian Schmidt Catharina Åhgren
Kandidatprogram:    
Biologi och geovetenskap Ulla Carlsson-Granér  
Datavetenskap Jerry Eriksson Lennart Steinvall
Industridesign Per Sihlén

Adrian Löwander,
institutionsadministratör

Life Science Erik Chorell, Mattias Alenius Maria Jansson,
Viktoria Vedin
Miljö- och hälsoskydd Åsa Berglund  
Övriga program:    
Arkitektprogrammet Sangram Shirke Sofia Mikaelsson
Apotekarprogrammet Jerker Fick Sanna Bränström
Receptarieprogrammet Jerker Fick Sanna Bränström
Högskoleprogram:    
Processoperatör Lisa Lundin Sanna Bränström
Masterprogram:    
Arkitektur och stadsbyggnad Sangram Shirke Sofia Mikaelsson
Artificiell intelligens Ola Ringdahl  
Avancerad produktdesign Thomas Degn

Birgitta Sundberg, utbildningssamordnare

Datavetenskap Jerry Eriksson Jerry Eriksson
Ekologi Johan Olofsson Maria Karlsson
Farmaci Jerker Fick Sanna Bränström
Fysik Jens Zamanian Jens Zamanian
Geovetenskap Ann-Kristin Bergström Maria Karlsson
Interaktionsdesign Christoffel Kuenen Birgitta Sundberg, utbildningssamordnare
Kemi Christiane Funk Solomon Tesfalidet
Matematik Victor Falgas-Ravry Lars-Daniel Öhman
Matematisk statistik Victor Falgas-Ravry Lars-Daniel Öhman
Miljövetenskap med inriktning mot hållbar utveckling Tom Korsman Maria Karlsson
Molekylärbiologi Matthew Francis Viktoria Vedin
Robotik och reglerteknik Sven Rönnbäck Sven Rönnbäck
Transportdesign Jonas Sandström

Birgitta Sundberg, utbildningssamordnare

Växt- och skogsbioteknik Laszlo Bako  
Anna-Lena Lindskog
2021-10-01