Elementaranalysator för små provmängder

Typ av utrustning:

Elementaranalysator för små provmängder.

Teknisk beskrivning/beteckning och prestanda:

Leco TruSpec CHN Micro. Kapacitet: Provstorlek 1 – 10 mg, analystid ca 4 min/prov, detektionsgränser 0,0004mg N, 0,00004 mg C, autosampler för 30 prover.

Elementaranalysator för små provmängder.

Foto: Joakim Ahlgren

Användningsområde:

Instrumentet används för att kvantifiera framförallt kol och kväve i små mängder fasta prover. Användningsområden t ex är sediment och jordanalyser, samt analys av prover på filter.

Grundläggande funktionssätt:

Ett noggrant invägt prov inkapslas i silver eller tennkapslar och förbränns i en ugn vid 1050°C. Denna process omvandlar kolet i proverna till CO2, vätet till H2O och kvävet till N2. Bärgasen från ugnen för sedan med sig provkomponenterna till selektiva infraröda (C & H) och termiska (N) konduktivitetsdetektorer som simultant bestämmer C, H och N i provet.

Placering:

Instrumentet är placerat i Umeå marina forskningscentrum, Norrbyn.

Tillgänglighet:

Instrumentet kan endast köras av dedikerad och utbildad personal. Kostnad beror på typ och antal av prover. För användning och övriga frågor, vänligen kontakta Joakim Ahlgren, joakim.ahlgren@umu.se.

Övrig information:

Det är viktigt att proverna är ordentligt torkade.

Ansvarig:

Joakim Ahlgren.

E-post:

joakim.ahlgren@umu.se.

Ingrid Söderbergh
2021-11-03