Fragment Analyzer™

Typ av utrustning:
Fragment Analyzer™

Teknisk beskrivning/beteckning och prestanda:
Fragment Analyzer™ rymmer upp till tre 96-hålsplattor och kan bearbeta plattorna/proverna i vilken ordning som helst.

Fragment Analyzer™, Advanced Analyticall

Foto:

Användningsområde:
Fragment Analyzer™ Automated CE System utgör ett reproducerbart sätt att göra högkvalitativa kontrollprover av RNA och DNA före syntetisering av sekvenseringsbibliotek och att kvalitetskontrollera NGS-sekvenseringsbibliotek.

Grundläggande funktionssätt:
Tekniken bygger i huvudsak på känslig fluorescensbaserad, parallell kapillärelektrofores och kräver 1-2 mikroliter av ett startsprov, utspätt på 96-hålsplattor eller tubremsor. Varje prov injiceras genom elektrisk spänning i diskreta kapillärer som arrangerats i parallellt format. Kapillärerna innehåller en separationsgelmatris som dränkts med interkalerande fluorescent färg, vilken förs in i kapillärerna före varje körning. Fragmenten av nukleinsyror separeras efter storlek. När fragmenten passerar detektionsfönstret exciteras den interkalerade färgen av en ljuskälla, vilket ger upphov till en emission som registreras av en CCD-kamera. Den analytiska programvaran ger information om nukleinsyrornas koncentration och storleksdistribution.

Placering:
Institutionen för molekylärbiologi.

Tillgänglighet:
Instrumentet räknas som ett instrument för användargrupper. Det används av registrerade ansökande, men är även tillgängligt för övriga grupper upp till full kapacitet.

Ytterligare information:
n/a

Namn:
Edvin Karlsson.

E-post:
edvin.karlsson@umu.se

 

Ulf Sandqvist
2019-09-10