Fukt- och temperaturkammare for pulver-XRD

Typ av utrustning:

Fukt- och temperaturkammare för pulver-XRD.

Teknisk beskrivning/beteckning och prestanda:

Anton-Paar MHC-trans kammare med plats för 8 prover passande diffraktometrar från Panalytical, se:
http://www.panalytical.com/MHCtrans.htm?product=Non-ambient%20components

Användningsområde:

Fukt- och temperaturkammare för pulver-XRD.

Foto: Michael Holmboe

För fukt- (5-95%RH) och/eller temperatur (10 -100degCelsius) kontrollerande experiment med pulver-XRD.

Grundläggande funktionssätt:

Fukthalt och flöde styrs via mjukvara från en MHG-32 fuktgenerator, samt temperatur från en TCU-60. Se youtube-klipp här:
https://youtu.be/iIT89snyYu0

Placering:

På Fysik inst. plan 3.

Tillgänglighet:

Kontakta ansvarig person.

Övrig information:

Tillbehöret är en del av den X'Pert Pro diffraktometer från Panalytical som står på Fysik inst.

Ansvarig:

Michael Holmboe.

E-post:

michael.holmboe@umu.se

Ingrid Söderbergh
2021-11-03