Kol- och kväveanalysator för vattenprov, samt kolanalysator för fasta prov

Typ av utrustning:

Kol- och kväveanalysator för vattenprov, samt kolanalysator för fasta prov.

Kol- och kväveanalysator för vattenprov, samt kolanalysator för fasta prov.

Foto: Anders Jonsson

Teknisk beskrivning/beteckning och prestanda:

Skalar, Formac HT-I samt ND 25 modul kopplat till automatisk provtagare för 80 prov. En Primacs MSC modul för fasta prov är även kopplad till IR-detektorn. Denna har en manuell matning av enskilda prov. IR-detektorn har ett mätområde på 0.1-5000 mg C/L. Chemiluminiscens detektorn har två mätområden; högt mätområde mellan 5-200 mg N/L och lågt mätområde mellan 0.05-5 mg N/L. Primacs modulen kan värmas till 1100 C och har visats kunna detektera ned till ca 10 µg C.

Användningsområde:

Har främst använts till att mäta organiskt kol och totalkväve i vattenprov, samt partikulärt kol uppsamlat på filter.

Grundläggande funktionssätt:

Provvatten injiceras i förbränningsugn med en temperatur överstigande 850 C. Vid förbränning bildas koldioxid som mäts i en IR-detektor och ger mängden kol i provet. Vid förbränning omvandlas allt bundet kväve till NO som i chemoluminiscens-detektorn blandas med ozon och bildar exiterat NO2 och vid sönderfall mäts detta i med en PMT-tub. Det fasta provet förbränns i en separat ugn, där det bildade koldioxiden leds till IR-detektorn.

Placering:

Instrumentet finns i KBC- hus H, rum A3-30-15.

Tillgänglighet:

Instrumentet är en del av infrastrukturen tillgänglig via Biogeochemial Analytical Facility (BAF). Bokningar av analyser görs via hemsidan.

Övrig information:

Prislista för analyser finns på BAF-hemsida.

Ansvarig:

Anders Jonsson.

E-post:

anders.jonsson@umu.se

Ingrid Söderbergh
2021-11-03