Multifotobioreaktor

Typ av utrustning:
Multifotobioreaktor.

Teknisk beskrivning/beteckning och prestanda:
Multi-Cultivator MC 1000-OD används för småskalig odling av alger, bakterier eller cyanobakterier.

Användningsområde:
Parallell småskalig odling av 8 olika kulturer fotosyntetiska mikroorganismer.

Grundläggande funktionssätt:
Multifotobioreaktorn består av 8 provrör som vart och ett rymmer ca. 85 ml odlad suspension. Provrören sänks ned i termostatförsett vattenbad (med kontrollerad temperatur). Varje provrör belyses självständigt av en uppsättning svala vita LED-lampor (alternativt varmt vitt, rött, eller blått) som genererar en infallande bestrålning på upp till 1000 µmol(foton)/m2.s (alternativt upp till 2500 µmol(foton)/m2.s), vars intensitet, timing och modulering går att justera separat för varje enskilt provrör.

Placering:
Kemiska sektionen

Tillgänglighet:
Instrumentet används av särskild utbildad personal inom MicroBioRefine. För användning, kontakta Christiane.Funk@umu.se.

Namn:
Christiane Funk.

E-post:
Christiane.Funk@umu.se

Ingrid Söderbergh
2021-11-03