Optical Tweezers instrumentering för mikromanipulation

Typ av utrustning:

Optical Tweezers instrumentering för mikromanipulation och sub-pN upplöst kraftmätning.

Teknisk beskrivning/beteckning och prestanda:

Instrumentet är uppbyggt kring ett Olympus IX71 mikroskop.

Optical Tweezers instrumentering för mikromanipulation och sub-pN upplöst kraftmätning.

Foto: Magnus Andersson

Användningsområde:

Möjlighet att mäta: interaktionskrafter mellan receptorer och ligander; biomekaniska egenskaper hos makromolekyler och polymerer; viskositet i små volymer.

Grundläggande funktionssätt:

Ett prov bestående av celler eller mikrosfärer görs enkelt och snabbt på ett mikroskopglas. I princip skapar man en liten flödescell med volymen 5-100 µl. Med endast laserljus kan sedan objekten fångas och förflyttas i 3D. Genom att fånga mikrometerstora latex/polystyren/glas-kulor kan man dessutom mäta interaktionskrafter. Kulorna fästs då icke-specifikt eller specifikt mot t.ex. en polymer. Genom att separera objekten appliceras en mätbara kraft. Instrumentet kan mäta krafter ner till sub-pN, dvs <10^(-12) N.

Placering:

Plan 1 Fysikhuset.

Tillgänglighet:

Instrumentet kräver hjälp av tekniker för att köras. Kontakta Magnus Andersson vid Institutionen för fysik.

Övrig information:

Till detta finns egenutvecklad programvara.

Ansvarig:

Magnus Andersson.

E-post:

magnus.andersson@umu.se.

Ingrid Söderbergh
2021-11-03