Total Hg-analysator för fasta prover

Typ av utrustning:
Total Hg-analysator för fasta prover.

Teknisk beskrivning/beteckning och prestanda:
Milestone DMA80 är en särskild Hg-analysator som i vårt laboratorium endast används för fasta prover (jord, sediment, växtmaterial) med fokus på naturliga bakgrundshalter. Mer information  

Hg-analysator.

Foto:

Användningsområde:
Instrumentet används uteslutande för analys av naturmaterial såsom jord, sediment och växtmaterial.

Grundläggande funktionssätt:
Ugns-, luft- eller frystorkade material kan analyseras.

Placering:
KBC plan 5, KBF5.

Tillgänglighet:
Instrumentet får användas efter diskussion.

Namn:
Richard Bindler.

E-post:
richard.bindler@umu.se.

Ingrid Söderbergh
2021-11-03