X-ray diffractometer

Typ av utrustning:

X-ray diffractometer

Teknisk beskrivning/beteckning och prestanda:

XPert3 Diffractometer by Panalytical Instruments

Additional add-on equipment available in current setup;

 • Anton Paar TTK 450 heating/cooling (Liquid nitrogen to 450C)
 • Anton Paar HTK 16N heating stage for temperatures up to 1500 C (turbopump required for higher temperatures, with current pump it is not advisable to measure over 400C and especially for oxygen sensitive samples)
 • Slurry flow cell
 • SAX kit
 • Anton Paar Humidity system MHC-trans.

Användningsområde:

En diffraktometer på institutionen för fysik

Foto: Thomas Wågberg/Michael Holmboe

Olika typer av prover, t.ex. filmer, pulver, endera utsmetade på ett substrat eller i olika typer av provrör, kan mätas med avseende på deras kristallstruktur.

Placering:

Plan 3 Fysikhuset, Lab för röntgen, AFM, och termogravimetrisk analys.

Humidity chamber

Foto: Thomas Wågberg/Michael Holmboe

 

Tillgänglighet:

Instrumentet är tillgängligt för alla som har körlicens och betalar en användaravgift på 200 SEK/timme. Licens kan erhållas genom träning från forskningsingenjör Rouhsdey Salh. Licens för enkla uppgifter kan erhållas efter cirka en timmes träning (debiteras 700 SEK/timme).

Licens för användning fås för en eller flera av följande olika kategorier eller moment:

 • Using basic powder diffraction using standard setup
 • Change of slits
 • Change between flat stage setup and motorized stage/spinner
 • Change between standard setup and focusing mirror.
 • Using TTK 450 heating/cooling stage
 • Using humidity chamber
 • Using liquid circulation cell
 • Using heating stage for high temperatures

Ansvarig:

Roushdey Salh och Alexandr Talyzin.

E-post:

Roushdey.Salh@umu.se

Ingrid Söderbergh
2021-11-03