Utbildning

Här finns information för dig som arbetar med förutbildning, utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå; blanketter, kvalitetssystem, handläggningsordningar, mallar, regelverk, och liknande. Här finns också sammanställningar över våra pedagogiska pristagare samt meriterade och excellenta lärare.

Kontaktinformation

Staffan Schedin
utbildningsledare
Telefon: 090-786 74 87
E-post: staffan.schedin@umu.se

Kontaktinformation

Susanne Vikström,
utbildningsledare
Telefon: 090-786 94 71
E-post: susanne.vikstrom@umu.se

Anna-Lena Lindskog
2023-08-09