Internationalisering

Är du intresserad av studieutbyte eller andra utlandserfarenheter inom ramen för dina studier eller ditt arbete? Som student på Umeå universitet kan du studera en termin eller ett år på ett av våra hundratals partneruniversitet runt om i världen. De flesta universiteten ligger i Europa, men vi har partners i alla världsdelar.

Umeå universitet är medlem i ett antal nätverk för att stärka relationen med utländska universitet. Inom nätverken finns det möjlighet till studentutbyten, gemensamma forskningsprojekt, kurser och konferenser för personal och andra aktiviteter som stärker universitetets relationer med utländska universitet.

Som student

På Umeå universitet kan du studera upp till ett år på ett av våra hundratals partneruniversitet runt om i världen. De flesta universiteten ligger i Europa, men vi har partners i alla världsdelar.

Att vara utbytesstudent innebär att du läser en begränsad del av din utbildning på ett partneruniversitet i ett annat land och sedan får det du läst tillgodoräknat i din examen från Umeå. För att åka som utbytesstudent till ett av våra partneruniversitet måste du självklart vara student på vårt universitet.

Som anställd

Du som är anställd vid Umeå universitet kan delta i utbytesprogram för universitetspersonal. Mer information om det kommer inom kort.

Ansökningsblankett

Ansökningsblankett för Teknik och naturvetenskapliga fakultetens studenter och anställda.

Broschyren Studera utomlands kommer inom kort.

Utbytesprogram

Umeå universitet har ett stort antal utbytesprogram som är tecknade vid respektive institution eller fakultet och/eller på central nivå. Genom utbytesprogrammen kan personal fortbilda sig utomlands och studenter kan studera vid ett utländskt lärosäte eller praktisera vid en organisation eller företag.

Avtal för student- och personalutbyte

Vid Umeå universitet finns många avtal med utländska partneruniversitet, de flesta inom Europa. Samtliga avtal finns listade i Umeå universitets avtalsdatabas vilket ger dig möjlighet att se vilket universitet just du skulle vilja åka till.

Reserapporter

Tidigare utbytesstudenters reserapporter om deras erfarenheter av studier och praktik utomlands fanns förut att läsa i Study Abroad Report System (STARS).
STARS kommer att bytas ut i framtiden och finns tyvärr inte för närvarande tillgängligt.

Free Mover

Du kan studera utomlands på eget initiativ, utan att nyttja något utbytesavtal. Du reser då som så kallad Free Mover och ansöker direkt till det universitet där du önskar studera. Som Free Mover får du inte samma stöd som en utbytesstudent.

International Office

International Office arbetar tillsammans med fakulteter och institutioner vid Umeå universitet för att göra det möjligt för studenter, lärare och administrativ personal att delta i mobilitetsprogram som syftar till utlandserfarenhet. Tillsammans arbetar vi även för att ge service till universitetets internationella studenter.

Internationella kontaktpersoner vid fakulteter och institutioner

I listan för kontaktpersoner hittar du kontaktuppgifter till internationella kontaktpersoner vid fakulteter och institutioner.

Arbeta som kontaktperson

Alla institutioner som deltar i ett utbytesprogram ska ha en internationell kontaktperson (IKP). Läs om rollen som internationell kontaktperson.

Kontaktinformation

Konrad Abramowicz,
internationaliserings-
samordnare
Telefon: 090-786 79 01
E-post: konrad.abramowicz@umu.se

Anna-Lena Lindskog
2023-04-14