Allmänna studieplaner

Här finns de allmänna studieplanerna för forskarutbildningsämnena vid den Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.

Aktuella studieplaner

Varje forskarutbildningsämne vid fakulteten har en studierektor och en allmän studieplan som bland annat beskriver utbildningens innehåll.

Läs mer om våra forskarutbildningsämnen:

Datavetenskap och beräkningsvetenskap
Industridesign
Ekologi, miljövetenskap och naturgeografi
Experimentell fysik, teoretisk fysik och beräkningsvetenskap
Växtbiologi
Kemi
Matematik, matematisk statistik och beräkningsvetenskap
Molekylärbiologi
Pedagogiskt arbete och ämnesdidaktik
Tillämpad fysik, tillämpad elektronik och energiteknik

Tidigare studieplaner

Antagen före 2023

Allmän studieplan doktorsexamen i ekologi, 2014

Allmän studieplan doktorsexamen i ekologi, 2015, engelsk

Allmän studieplan doktorsexamen i industridesign, 2021

Allmän studieplan doktorsexamen i industridesign, 2021, engelsk

Allmän studieplan doktorsexamen i molekylärbiologi, 2021

 

Antagen före 2020/2021

Allmän studieplan doktorsexamen i beräkningsvetenskap, engelsk

Allmän studieplan doktorsexamen i datavetenskap, 2014

Allmän studieplan doktorsexamen i datavetenskap, 2014, engelsk

Allmän studieplan doktorsexamen i experimentell fysik

Allmän studieplan doktorsexamen i experimentell fysik, engelsk

Allmän studieplan licentiatexamen i experimentell fysik, engelsk

Allmän studieplan doktorsexamen i industridesign

Allmän studieplan doktorsexamen i industridesign, engelsk

Allmän studieplan licentiatexamen i industridesign

Allmän studieplan licentiatexamen i industridesign, engelsk

Allmän studieplan doktorsexamen i matematik

Allmän studieplan licentiatexamen i matematik, engelsk

Allmän studieplan licentiatexamen i matematisk statistik, engelsk

Allmän studieplan doktorsexamen i pedagogiskt arbete

Allmän studieplan doktorsexamen i pedagogiskt arbete

Allmän studieplan doktorsexamen i teoretisk fysik

Allmän studieplan doktorsexamen i teoretisk fysik, engelsk

Allmän studieplan doktorsexamen i ämnesdidaktik

Allmän studieplan i pedagogiskt arbete 2014

Allmän studieplan doktorsexamen i växtfysiologi/växters cell och molekylärbiologi 2014

Allmän studieplan doktorsexamen i ämnesdidaktik rev 2018

Allmän studieplan doktorsexamen i ämnesdidaktik, engelsk

Allmän studieplan doktorsexamen i molekylärbiologi

Allmän studieplan doktorsexamen i molekylärbiologi, engelsk

Allmän studieplan doktorsexamen i kemi

Allmän studieplan doktorsexamen i kemi, engelsk

Allmän studieplan i energifysik

Allmän studieplan i energifysik, engelsk

Allmän studieplan i tillämpad elektronik

Allmän studieplan i tillämpad elektronik, engelsk

Allmän studieplan i tillämpad fysik

Allmän studieplan i tillämpad fysik, engelsk

 

 

Antagen före 2014

Allmän studieplan doktorsexamen i datavetenskap

Allmän studieplan doktorsexamen i  experimentell fysik

Allmän studieplan doktorsexamen i teoretisk fysik

Allmän studieplan doktorsexamen i matematik

Allmän studieplan doktorsexamen i matematisk statistik

Allmän studieplan doktorsexamen i molekylärbiologi

Allmän studieplan licentiatexamen i molekylärbiologi

Allmän studieplan doktorsexamen i pedagogiskt arbete

Allmän studieplan doktorsexamen i tillämpad elektronik

Allmän studieplan doktorsexamen i växtfysiologi/växters cell och molekylärbiologi

Allmän studieplan doktorsexamen i kemi

Allmän studieplan doktorsexamen i energiteknik

Allmän studieplan doktorsexamen i ekologi

Allmän studieplan doktorsexamen i miljövetenskap

Allmän studieplan doktorsexamen i naturgeografi

Allmän studieplan doktorsexamen i ämnesdidaktik

Allmän studieplan doktorsexamen i industridesign

Allmän studieplan doktorsexamen i tillämpad fysik

Allmän studieplan doktorsexamen i arkitektur

Allmän studieplan doktorsexamen i beräkningsvetenskap

Allmän studieplan licentiatexamen i datavetenskap

 

Frankie Ekerholm
2023-10-17