För dig som är lärare

Lärardagen

Här finns program och ppt-presentationer från föreläsningarna på fakultetens lärardagar år för år.

Meriterade och excellenta lärare

Här finns en sammanställning över de lärare vid fakulteten som har utsetts till meriterade och excellenta lärare år för år

Pedagogiska pristagare

Här finns en sammanställning över den fakultetens pristagare för perioden.

Samverkanspristagare

Kursutvärdering/kursrapport

Logga in i kursrapportssystemet

Anna-Lena Lindskog
2022-12-08