Utbildningsorganisation

Utbildningskommitté

Utbildningskommittén beslutar om frågor rörande fakultetens utbildningar, till exempel utbildningsplaner och organisationen av utbildningsprogrammen.
Kommittén sammanträder vanligtvis åtta gånger per år.
Handlingar, skrivelser, ansökningar med bilagor etcetera till ärenden som ska behandlas i kommittén måste vara kansliet för teknik och naturvetenskap tillhanda senast tio dagar före sammanträdet.

Programråd och programansvariga

Programråden utgör beredningsinstans och remissorgan i frågor om t ex utbildningsplaner och examensbeskrivningar.

Programansvariga
Programansvarig utses av fakultetens utbildningskommitté i samråd med berörd prefekt.

Programansvarig organiserar en programrådsfunktion där kontakter med lärare, studenter och arbetsliv säkerställs. Programrådsfunktionen skall vara rådgivande för programansvarig. Förslaget till programrådsfunktion granskas och godkänns av utbildningskommittén

Uppdragsbeskrivning och kvalifikationer för programansvariga samt instruktion för programrådsfunktionen vid Teknat (FS 1.1-749-20)

Programråd vid den Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten 200701 – 240630 (FS 1.2.2-1381-20)

Programstudievägledare
Programstudievägledare utses av fakultetens utbildningskommitté i samråd med berörd prefekt.

 

Anna-Lena Lindskog
2023-03-20