Utlysning av fakultetsfinansierad forskningstid från och med 2024

Ansökan om fakultetsfinansierad forskningstid (FFT) vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet för 2024 är öppen. Sista ansökningsdag är den 17 maj.

Ansökan om FFT för 2024 och framåt inlämnas elektroniskt till registrator på ansökningsblanketten nedan. (Dokumenten finns endast på engelska.)

Announcement FFT for 2024

Application form FFT 2024

kontaktinformation

Robert Johansson,
fakultetssamordnare
Telefon: 090-786 93 65
Mobil: 076-352 55 54
E-post: robert.johansson@umu.se

2023-03-17