Utlysning av medel för framtagande av projektansökan inom Horizon Europe

Den Teknisk naturvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet utlyser medel för finansiering av sammanhängande arbetstid för att koordinera en projektansökan om medel inom Horizon Europe.

Lönemedel för maximalt en månads arbete med projektansökan kan sökas som ett friköp från andra uppdrag. Medlen är riktade till forskare som skall vara koordinatorer för större projekt.

Sökande ska vara tillsvidareanställd vid Teknisk naturvetenskaplig fakultet vid Umeå universitet, alternativt ha en tidsbegränsad anställning som biträdande lektor eller forskarassistent vid samma fakultet.

Ansökan ställs till dekanen och skickas till forskningshandläggare, robert.johansson@umu.se

 

Utlysning av medel för framtagande av EU-projektansökan vid Teknisk naturvetenskaplig fakultet 2022

kontaktinformation

Robert Johansson,
fakultetssamordnare
Telefon: 090-786 93 65
Mobil: 076-352 55 54
E-post: robert.johansson@umu.se

Robert Johansson
2021-12-16