Resemedel från Kempestiftelserna

Härmed ledigförklaras resebidrag för 2020-2021 på tillsammans 461 885 kronor ur följande stiftelser:

  • Stiftelsen J C Kempes Minnes Akademiska fond Kempe I 287 313 kronor
  • Stiftelsen J C Kempes Minnes Akademiska forskningsfond Kempe II 174 572 kronor

Ansökan

  • ställs till fakultetsnämnden och med angivande av det till fakulteten tillhörande diarienummer (obligatoriskt fält)
  • skickas via e-brev till medel@diarie.umu.se, ange det diarienummer som gäller för din fakultet i subject/ämnesraden. Se kungörelsen nedan.
  • ansökningsblankett samt bilagor (inklusive kort CV) skickas i ett sammanhållet PDF-dokument
  • ska vara registrator tillhanda senast 2021-09-06. Utdelningstidpunkt bestäms av respektive fakultet.

Ledigkungörelse

Blankett

kontaktinformation

Robert Johansson,
fakultetssamordnare
Telefon: 090-786 93 65
Mobil: 076-352 55 54
E-post: robert.johansson@umu.se

Ingrid Söderbergh
2021-08-26