Nominering av Wallenberg Academy Fellows 2023

Under hösten kommer Knut och Alice Wallenbergs stiftelse öppna en ny omgång av Wallenberg Academy Fellows med deadline 15 februari 2023. Ansökningsprocessen börjar med att institutionerna nominerar sina kandidater till Teknisk naturvetenskapliga fakulteten som därefter får nominera högst åtta kandidater till den centrala nivån på universitetet. Nomineringsprocessen på fakulteten beskriven här:

Fakultetens instruktioner 

Läs också om hur processen går till centralt på universitetet och stiftelsens information:

Universitetets handläggningsordning

Stiftelsens information

Robert Johansson
2023-11-07