Kontaktuppgifter

Nedan finns kontaktuppgifter till enheterna inom Universitetsförvaltningen.

Ekonomienheten

Enhetschef: Christina Adolfsson

Enheten för forskningsstöd och samverkan

Enhetschef: Hans-Olov Byquist

Områdeschef Samverkan: Anna Mannelqvist

Tf. områdeschef Forskningsstöd: Agneta Hånell Plamboeck

Enheten för IT-stöd och systemutveckling

Enhetschef: Therese Strandberg

Områdeschef Drift: Jonas Kröger

Områdeschef Ledningsstöd och gemensam administration: Therese Strandberg

Områdeschef Systemutveckling: Stefan Lundkvist

Områdeschef Systemutveckling: Therese Strandberg

International Office

Enhetschef: Ingrid Svensson

Kommunikationsenheten

Enhetschef: Gunilla Stendahl

Lokalförsörjningsenheten

Enhetschef: Richard Olsson

Personalenheten

Enhetschef samt områdeschef Personal- och organisationsutveckling: Lars Nordlander

Områdeschef Löneadministration: Malin Degerman

Planeringsenheten

Enhetschef: Maria Hanell

  • För fakulteternas/motsvarandes inrapportering av årsredovisningsunderlag, budget, bokslut, verksamhetsplaner, verksamhetsberättelser etc.: planering@adm.umu.se
  • Frågor gällande Fokus: fokus@umu.se

Studentcentrum

Enhetschef: Peter Hörnemalm

Områdeschef Antagningen: Anette Gröndahl

Områdeschef Ladokgruppen och Examina: Erik Ångman

Områdeschef Studievägledning och riktat studiestöd:Martin Vikgren

Verksamhetschef HSL Studenthälsan: Jonas Lundberg

Universitetsledningens kansli

Enhetschef: Chatarina Larson

Universitetsservice

Enhetschef: Joakim Hallstig

Allmänna frågor om universitetsförvaltningen

Om du har allmänna frågor om Universitetsförvaltningen, synpunkter eller förslag är du alltid välkommen att höra av dig till förvaltningens verksamhetscontroller, Marie Johansson.

UNIVERSITETSFörvaltningens INTERNA stödfunktioner

Universitetsförvaltningen har ett antal kontaktpersoner som fungerar som stöd till förvaltningsenheterna: 

Anja Axelsson
2024-04-05