Stöd i personalfrågor

Det finns olika typer av stöd för arbetet kring personalfrågor. Varje enhet inom Universitetsförvaltningen har en personalspecialist på Personalenheten som stöd. Utöver detta ska minst ett arbetsmiljöombud finnas på varje enhet, samt en företrädare för lika villkor.

Personalspecialister

Det finns tre personalspecialister som arbetar med förvaltningsgemensamma och enhetsspecifika personalfrågor inom Universitetsförvaltningen. Varje verksamhetsområde har en gemensam personalspecialist:

 
Verksamhetsområde Enhet Personalspecialist
Verksamhetsstöd Studentcentrum Tatja Anundsson
  Kommunikationsenheten Mikaela Hammarstedt
  International Office Tatja Anundsson
Planering och utredning Planeringsenheten Mikaela Hammarstedt
  Enheten för forskningsstöd och samverkan Tatja Anundsson
Ekonomi-, arbetsgivar- och myndighetsfrågor Ekonomienheten Linda Taawo
  Personalenheten Linda Taawo
  Universitetsledningens kansli Linda Taawo
Infrastruktur Universitetsservice Tatja Anundsson
  Lokalförsörjningsenheten Tatja Anundsson
IT ITS Linda Taawo
  IT-enheten Linda Taawo

Arbetsmiljöombud

Varje enhet ska nominera ett arbetsmiljöombud, som formellt utses av de fackliga organisationerna tillsammans. Arbetsmiljöombuden kan även utses på verksamhetsområdesnivå.

Verksamhetsområde/enhet Ordinarie Ersättare
Planering och utredning   Johanna Gardeström
Ekonomi-, arbetsgivar- och myndighetsfrågor Eva-Marie Åslin  
Ekonomi-, arbetsgivar- och myndighetsfrågor  Eva-Lisa Holmström  
Ekonomi-, arbetsgivar- och myndighetsfrågor Marie Sundström  
Verksamhetsstöd Marlene Bickham  
Verksamhetsstöd    Ejvår Falck
Verksamhetsstöd Ingrid Stoor  
Infrastruktur Anders Hellström Berith Johansson Sandberg
Infrastruktur Ann-Kristin Olovsson Ann-Lis Löfgren
Infrastruktur Michael Westling Lillemor Teglund
Infrastruktur Daniel Nylén Jenny Pettersson-Bergström
Infrastruktur Jenny Pettersson-Bergström  
Infrastruktur Tewabesh Teclemariam  
Infrastruktur Siv Gunnarsson  
Område IT Jonas Lilja, Jonathan Harding Linda Johansson
     

Mer information om arbetsmiljöfrågor hittar du här.

Handläggare och företrädare för lika villkor

Universitetsförvaltningens handläggare för lika villkor är Helena Lindvall, som samordnar lika villkorsarbetet inom förvaltningen. Varje enhet ska utse en företrädare för lika villkor. Om enheten har fler än 25 anställda ska två företrädare utses.

Enhet Namn
Ekonomienheten Christina Granström Saha
Enheten för forskningsstöd och samverkan Vakant
International Office Carina Johansson
International Office Angelica Jonsson
Verksamhetsområde IT Hooshmand Shadman
Verksamhetsområde IT Vakant
Kommunikationsenheten Hans Karlsson
Kommunikationsenheten Ulrika Bergfors
Lokalförsörjningsenheten Åsa Bäckström
Lokalförsörjningsenheten Vakant
Studentcentrum Maria Bek
Studentcentrum Annika Enmark
Universitetsledningens kansli Åsa Bäckström
Universitetsservice Jenny Brus
Universitetsservice Ida Öhman
Personalenheten Jannike Hurenkamp
Planeringsenheten Vakant

Mer information om lika villkor hittar du här.

Anja Axelsson
2021-09-21