Stöd i personalfrågor

Det finns olika typer av stöd för arbetet kring personalfrågor. Varje enhet inom Universitetsförvaltningen har en personalspecialist på Personalenheten som stöd. Utöver detta ska minst ett arbetsmiljöombud finnas på varje enhet, samt en företrädare för lika villkor.

Personalspecialister

Det finns tre personalspecialister som arbetar med förvaltningsgemensamma och enhetsspecifika personalfrågor inom Universitetsförvaltningen. Vem av dessa tre personalspecialister som stödjer vilken enhet finns i förteckningen nedan.

Vilken personalspecialist ska jag vända mig till?

 
Enhet Personalspecialist
Studentcentrum Tatja Anundsson
Kommunikationsenheten Mikaela Hammarstedt
International Office Tatja Anundsson
Planeringsenheten Mikaela Hammarstedt
Enheten för forskningsstöd och samverkan Tatja Anundsson
Ekonomienheten Linda Taawo
Personalenheten Linda Taawo
Universitetsledningens kansli Linda Taawo
Universitetsservice Tatja Anundsson
Lokalförsörjningsenheten Tatja Anundsson
ITS Linda Taawo
IT-enheten Linda Taawo

Arbetsmiljöombud

Varje enhet ska nominera ett arbetsmiljöombud, som formellt utses av de fackliga organisationerna tillsammans. Arbetsmiljöombudets roll är att företräda dig som medarbetare i alla frågor som rör både den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Mer information om arbetsmiljöorganisationen

Arbetsmiljöombud inom olika verksamhetsområden

Verksamhetsområde/enhet Ordinarie Ersättare
Planering och utredning   Johanna Gardeström
Ekonomi-, arbetsgivar- och myndighetsfrågor Eva-Marie Åslin  
Ekonomi-, arbetsgivar- och myndighetsfrågor  Eva-Lisa Holmström  
Ekonomi-, arbetsgivar- och myndighetsfrågor Marie Sundström  
Verksamhetsstöd Marlene Bickham  
Verksamhetsstöd    Ejvår Falck
Verksamhetsstöd Ingrid Stoor  
Infrastruktur Anders Hellström Berith Johansson Sandberg
Infrastruktur Ann-Kristin Olovsson Ann-Lis Löfgren
Infrastruktur Michael Westling Lillemor Teglund
Infrastruktur Daniel Nylén Jenny Pettersson-Bergström
Infrastruktur Jenny Pettersson-Bergström  
Infrastruktur Tewabesh Teclemariam  
Infrastruktur Siv Gunnarsson  
Område IT Jonas Lilja, Jonathan Harding Linda Johansson
     

 

Handläggare och företrädare för lika villkor

Universitetsförvaltningens handläggare för lika villkor är Helena Lindvall, som samordnar lika villkorsarbetet inom förvaltningen.

Varje enhet ska utse en företrädare för lika villkor. Om enheten har fler än 25 anställda ska två företrädare utses. Företrädare för lika villkor har i uppdrag att stödja enhetschefen i lika villkorsfrågor. 

Mer information om arbetet med lika villkor.

Vem eller vilka är utsedda till företrädare för lika villkor?

Enhet Namn
Ekonomienheten Christina Granström Saha
Enheten för forskningsstöd och samverkan Vakant
International Office Carina Johansson
International Office Angelica Jonsson
ITS Vakant
ITS Vakant
Kommunikationsenheten Hans Karlsson
Kommunikationsenheten Ulrika Bergfors
Lokalförsörjningsenheten Åsa Bäckström
Lokalförsörjningsenheten Vakant
Studentcentrum Maria Bek
Studentcentrum Annika Enmark
Universitetsledningens kansli Åsa Bäckström
Universitetsservice Jenny Brus
Universitetsservice Ida Öhman
Personalenheten Jannike Hurenkamp
Planeringsenheten Vakant
Anja Axelsson
2022-04-06