Nomineringen till vicerektor

Professor Heidi Hanssons förordnade som vicerektor löper ut den 30 juni 2022. Heidi Hansson har meddelat rektor att hon inte står till förfogande för kommande mandatperiod. Därför avser rektor att utse en ny vicerektor med särskilt ansvar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå för mandatperioden 1 juli 2022 till 30 juni 2025.

Enligt universitetets arbetsordning kan rektor utse en eller flera vicerektorer med de ansvarsområden som rektor väljer. Vicerektor ingår i universitetsledningen och får sina uppdrag direkt från rektor och rapporterar direkt till honom.

Det här innebär uppdraget

I uppdraget som vicerektor ingår att i enlighet med Umeå universitets vision verka för att bedriva en kunskapsutveckling i samspel där universitetets forskning och utbildning stärker varandra ömsesidigt.

Vicerektor leder det strategiska rådet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå och företräder universitetet nationellt och internationellt inom området. Aktuella frågor inom uppdraget är bland annat livslångt lärande, regional utveckling och digitalisering.
Inom ramen för uppdraget kan det tillkomma andra ansvarsområden.
Uppdragets omfattning sker efter överenskommelse med rektor.

Vem kan nominera?

Studenter, lärare och övriga anställda vid Umeå universitet har möjlighet att lämna förslag på kandidater för uppdraget som vicerektor med särskilt ansvar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Vem kan nomineras?

För att vara aktuell för att nomineras ska personen vara

  • professor eller universitetslektor
  • tillsvidareanställd vid Umeå universitet
  • ha erfarenhet av akademiska ledarskapsuppdrag

Rektor uppmuntrar nominering av kvinnor för att säkerställa en jämställd sammansättning av universitetsledningen.

Nominera din kandidat

Föreslagna kandidater bör vara vidtalade.
Nominera din kandidat senast den 31 mars 2022
Jag vill nominera https://forms.office.com/r/70fTZnXzgL

Vid frågor kontakta;

Akademisekreterare Daniel Andersson

Maja Wik
2022-03-14