Rådet för forskningsinfrastruktur vid Umeå universitet (RIS)

Rådet är ett beredande organ till stöd för universitetsledningen och FOSTRA, samt för erfarenhetsutbyte inom området forskningsinfrastruktur.

Rådet ansvarar för:

  • framtagande av förslag till forskningsstrategiska rådet på den strategiska inriktningen för forskningsinfrastruktur vid Umeå universitet,
  • framtagande av förslag till rektor på en universitetsövergripande strategi för forskningsinfrastruktur vid Umeå universitet,
  • sammanställning och regelbunden uppdatering av en förteckning över forskningsinfrastrukturer vid Umeå universitet
  • samordning, beredning och intern kommunikation av Vetenskapsrådets process gällande finansiering av forskningsinfrastruktur av nationellt intresse.
  • att vid behov ge förslag på revidering av regeln för forskningsinfrastrukturer vid Umeå universitet
  • samordning av aktiviteter inom området forskningsinfrastruktur vid universitetet samt rådgivande hur dessa kommuniceras inom och utom Umeå universitet.
  • att löpande rapportera och samråda med det forskningsstrategiska rådet (FOSTRA).

Rådets ledamöter ska även kommunicera rådets förslag och aktiviteter med respektive fakultetsledning.

 

Rådet består av följande fem ledamöter som utses av rektor:

  • ansvarig i universitetsledningen för forskning och utbildning på forskarnivå (ordförande)
  • en representant från respektive fakultet, föreslagen av dekan.

 Du kan läsa mer om universitetets arbete med forskningsinfrastruktur på den här sidan.

Kontaktinformation:

Handläggare:
Insa Wemheuer
insa.wemheuer@umu.se
📞090-786 99 70

 

Ledamöter:

Humanistisk fakultet
Philip Buckland
Philip.buckland@umu.se

Medicinsk fakultet
Richard Lundmark
Richard.lundmark@umu.se

Samhällsvetenskaplig fakultet
Elisabeth Engberg
elisabeth.engberg@umu.se

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet
Johan Olofsson
johan.olofsson@umu.se

 

Ordförande:
Prorektor Katrine Riklund 
katrine.riklund@umu.se

Insa Wemheuer
2023-12-12