Det strategiska rådet för lika villkor, LIV

Lika villkor är Umeå universitets samlingsbegrepp för arbetet med att främja lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Strategiska rådet för Lika villkor (LIV)

Vid Umeå universitet finns ett strategiskt råd för lika villkor (LIV) som är ett universitetsgemensamt rådgivande och beredande organ till stöd för universitetsledning samt för erfarenhetsutbyte mellan fakulteter och lärarhögskola. Rådet ska utgöra ett fakultetsövergripande strategiskt stöd för universitetsledningen. Studenternas kårordförande sitter med som ledamöter i rådet.

Rådet består av

  • ansvarig i universitetsledningen för lika villkorsfrågor, ordförande
  • personalchef, vice ordförande
  • ansvarig i respektive fakultetsledning/Lärarhögskolan för området
  • överbibliotekarien
  • studenter, varav en med fördel är forskarstuderande (2–3)
  • samordnare för lika villkor, Personalenheten (2) som även bistår med handläggar- och sekreterarstöd. 

KONTAKT

 

Foto:

Annelie Mellström
Samordnare för lika villkor på Personalenheten
annelie.mellstrom@umu.se
📞090-786 62 72

 

Foto:


Gabrielle Grahl
HR-strateg vid Personalenheten
gabrielle.grahl@umu.se
📞 090-786 53 48

Inplanerade möten

Minnesanteckningar från Rådet för lika villkor

Elizabet Westerlund
2023-03-13