Uppföljning med Fokus

Fokus är ett system för dig som arbetar med uppföljning. Systemet har automatiserad uppföljning som hämtar data från universitets stora administrativa system: Ladok, Raindance, DiVA och Primula.

Illustration av vad FOKUS kan användas till

Foto:

Varje dygn skapas nya uppföljningsrapporter för universitetets verksamhet baserat på aktuella uppgifter, till exempel nya verifikationer, publiceringar, kursregistreringar, studieresultat och nyanställda. Målet är att allt som du behöver för din uppföljning ska finnas i Fokus. Vi lägger kontinuerligt till fler datakällor och uppföljningsrapporter.

I Fokus kan du idag få rapporter från:

 • Ladok (Studiedokumentationssystem)
 • Raindance (Ekonomi)
 • DiVA (Publiceringar)
 • Primula (Personal)

Använda Fokus

Alla anställda har tillgång till Fokus men vilka uppgifter du kommer åt styrs i viss mån av din behörighet i respektive källsystem. Chefer och vissa administratörer har högre behörighet i systemet. De huvudsakliga målgrupperna är:

 • Chefer
 • Studierektorer
 • Utbildningsadministratörer
 • Budgetsamordnare
 • Ekonomiadministratörer
 • Personaladministratörer

Logga in i Fokus

Du loggar in med ditt Umu-id här:

Logga in i Fokus

Lär dig mer om Fokus

Vi erbjuder ett flertal olika kurser som är anpassade till våra målgruppers varierande behov.

 • Fokus Grundkurs
  Efter avslutad kurs kommer du att veta mer om vad Fokus är och hur Fokus kan underlätta ditt arbete med uppföljning. Vidare kommer du även kunna göra egna enklare rapporter med hjälp av NetDiver.
 • ProDiver Grundkurs
  Efter avslutad kurs kommer du, med hjälp av funktioner i ProDiver, att kunna göra specialanpassade rapporter med urvalslistor, byte av kolumner och fler dimensioner. Detta möjliggör framtagande av underlag för anpassade analyser av verksamheten.
 • ProDiver Avancerad kurs
  Efter avslutad kurs kommer du, med hjälp av funktioner i ProDiver, att kunna göra specialanpassade rapporter med kalkylerade kolumner och tidsserier. Detta möjliggör framtagande av underlag för avancerade analyser av verksamheten.

Frågor om Fokus?

Skicka ett ärende via Servicedesk, välj kategori Fokus:

www.umu.se/servicedesk

Kom igång med Fokus

Logga in i Fokus

Du loggar in med ditt Umu-id.

Sara Rambe
2023-11-17