Införande av lärplattformen Canvas

Den 4 maj 2020 öppnade Canvas för alla användare vid Umeå universitet och blev den nya lärplattformen vid universitetet.

 

Foto:

Den 29 oktober 2019 beslutade rektor att godkänna projektplanen för införande av Canvas som ny lärplattform vid universitetet. Beslutet innebar att Sunets nationella upphandling av lärplattform avropades och införandet av Canvas som lärplattform vid Umeå universitet kunde starta. Projektet löpte fram till 31 december 2021.

Utbildning

Du kan gå både en introduktionsverkstad i Canvas men också tematiska verkstäder där du kan fördjupa dig i specifika verktyg i lärplattformen.

Datum och tider för utbildningar i Canvas.

Avveckling av Cambro och Moodle

Cambro och Moodle fungerade som vanligt fram till årsskiftet 2021 då möjligheten att skapa nya kurser i dessa lärplattformar stängdes. Hur gammalt material ska hanteras och arkiveras ur dessa plattformar samt tidplanen för avvecklingen av de gamla lärplattformarna beskrivs på sidan Avveckling av Cambro och Moodle.

Läs mer om avvecklingen av Cambro och Moodle.

Bakgrund inför rektorsbeslut 27 juni 2019

I dagsläget har Umeå universitet två centralt finansierade lärplattformar, Moodle och Cambro (Sakai) för vilka UPL är systemägare. I princip samtliga kurser och program vid Umeå universitet använder en av dessa två plattformar. Detta gör att både Cambro och Moodle är verksamhetskritiska system för stor del av kärnverksamheten vi Umeå universitet.

Cambro, som infördes på Umeå universitet 2007, har i dag cirka 30 000 aktiva studenter årligen, medan Moodle, som varit i central drift sedan 2015, har cirka 3 000 studenter aktiva i plattformen på årsbasis.

Utvecklingen av Cambro (Sakai) har sedan några år avstannat och bygger på en föråldrad teknisk struktur. Umeå universitet är det enda lärosäte i Sverige som ännu har kvar plattformen i drift. Moodle uppdateras i något bättre takt internationellt, men även den har försvinnande få användare inom högre utbildning i Norden. Inget av systemen svarar i dag upp mot myndighetsansvar gällande GDPR-anpassning, tillgänglighetsaspekter och arkiveringskrav.

Det har visat sig vara sårbart och kostsamt att som lärosäte själva stå för all teknisk drift, uppgradering och underhåll. Egen drift tenderar dessutom att bli personberoende. Effekter av detta är exempelvis inställda uppgraderingar, långa handläggningstider och avbrott i tjänst.

Under våren 2019 intensifierade UPL, i samarbete med ITS, arbetet med ett lärplattformsbyte. En kommitté bestående av pedagogiskt skickliga lärare, jurister, arkivarier och studenter tillsattes för att utvärdera huruvida Sunets nationella upphandlingsunderlag gällande lärplattform skulle avropas för vårt lärosäte. Arbetet resulterade i en rekommendation för Umeå universitet att avropa Sunets upphandlade lärplattform (Canvas).

Rektor beslutade den 27 juni 2019 att Canvas ska bli Umeå universitets nya lärplattform. Inköp av denna lärplattform sker genom att avropa Canvas via Sunets nationella upphandling av lärplattform.

Logga in i canvas

Slutrapport

Hanna Karlsson
2022-04-19