Avveckling av Cambro och Moodle

Hösten 2021 är sista terminen du kan skapa nya kurser i Cambro och Moodle. Från och med 2022 kan du endast logga in i lärplattformarna för att komma åt och ladda ner material du vill ta vara på. Den 1 januari 2023 stängs Cambro och Moodle ner.

 

Foto:

Under hösten 2020 har projektet arbetat vidare med tidsplan för avvecklingen av Cambro och Moodle. Förankring har skett med studierektorer och pedagogiskt ansvariga. Tidsplanen för avveckling fastställdes av styrgruppen 20/11, 2020.

Sista terminen för kurser i Cambro och Moodle är höstterminen 2021. Under 2022 finns möjlighet att hantera kompletteringar och ladda ner material. Allmän åtkomst till plattformarna stänger vid årsskiftet -22/-23. Från och med den 1 januari 2023 kan material endast bli åtkomligt i undantagsfall, via beställning, om det är nödvändigt för att hantera omprov eller motsvarande.

För att underlätta hantering av omprov 2 år efter att kurstillfället gavs i Cambro eller Moodle, uppmuntrar vi en så tidig flytt till Canvas som möjligt. Vi rekommenderar också att lägga upp moment och examinationer i Ladok för att förenkla institutionernas möjligheter att följa upp studenter som återkommer efter studieavbrott och som vill avsluta sin kurs.

Vi uppmuntrar studenter att redan nu spara ned personliga filer och undervisningsmaterial som de vill behålla.

Arkiveringsfrågan fortsätter i dialog med Registratur och arkiv.

Hanna Karlsson
2020-11-24