Vanliga frågor om byte av lärplattform

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om bytet av lärplattform. Sidan uppdateras löpande när nya frågor uppstår.

Hur kommer studenterna och mina kollegor in på kurser i Canvas?

Här kan du läsa mer om hur du skapar en kurssajt i Canvas

Kommer jag att kunna skapa kurser som liknar projektsajt i Cambro, det vill säga sajter som inte är en Ladok-kurs och har kurskod?

Här kan du läsa mer om hur du skapar en projektsajt.

Hur blir det med externa användare, alltså användare som inte har ett Umu-id. Kan de läggas till i Canvas?

På samma sätt som idag kommer externa användare kunna läggas till i Canvas.

När ges sista kursen för studenter i Cambro och Moodle?

Vårterminen 2022 kommer alla kurser vid Umeå universitet att genomföras i Canvas. Fram till dess kommer Cambro och Moodle fungera som vanligt parallellt med Canvas.

När stängs Cambro och Moodle helt för inloggning?

Sista terminen för kurser i Cambro och Moodle är höstterminen 2021. Under 2022 finns möjlighet att hantera kompletteringar och ladda ner material. Allmän åtkomst till plattformarna stänger vid årsskiftet -22/-23. Från och med den 1 januari 2023 kan material endast bli åtkomligt i undantagsfall, via beställning, om det är nödvändigt för att hantera omprov eller motsvarande.

Vad ska jag göra med material jag idag har i Cambro eller Moodle?

Material som redan finns och som enligt regelverket skall bevaras låter du ligga kvar i Cambro eller Moodle. Saker som du av egenintresse vill bevara kan du till exempel spara på OneDrive (Office 365).

Vem bestämmer vad som skall sparas eller arkiveras?

Umeå universitets regelverk angående arkivering anger vad som skall bevaras och hur.

Läs mer om regelverk för arkiv och diarium.

Kommer jag att kunna rapportera betyg direkt från Canvas till Ladok?

Sunet och LADOK har samarbetat för att utveckla en lösning för att klarmarkera resultat i Ladok, inifrån Canvas. Det finns en instruktion för hur du ska göra för att överföra studenternas resultat och klarmarkera dem i Ladok.

Instruktion för att överföra resultat från Canvas till Ladok.

Finns det en integration mellan Time Edit och Canvas?

Nej, inte i dagsläget. Vi utreder vilka möjligheter som finns för att åstadkomma detta.

Hur bestäms det vilken kurs som skall flyttas över först till Canvas?

Respektive institution ansvarar själva för hur, när och vilka kurser som skall flyttas (migreras). Flera institutioner har valt att börja med några kurser för att sedan migrera resten av kurserna till Canvas. Andra institutioner flyttar allt på en gång.

Finns det en app för Canvas?

Ja, det finns mobila appar till både Android och iOS. En app för studenter och en app för lärare.

Hur exporterar jag material från Cambro eller Moodle till Canvas?

Vi kommer att göra guider för hur man går till väga. Vi rekommenderar emellertid att du skapar upp kursen från början i Canvas för att sedan fylla på med innehåll.

Kan jag få hjälp med att flytta min kurs i Cambro eller Moodle till Canvas?

Det kommer att finnas guider online för hur man gör och vilket sätt som är lämpligast.

Hur kan jag att få stöd och hjälp med att lära mig Canvas?

Det finns fyra olika sorters stöd och hjälp i Canvas under införandet.

  • Institutionsbesök som bokas av din prefekt. Ni får en kort introduktion om Canvas. Vi berättar om lärplattformen, hur den ser ut och är uppbyggd, fiffiga funktioner och vart du kan få råd och stöd.
  • Löpande verkstäder där du får lära dig Canvas grunder. Läs mer om verkstäderna och anmäl dig.
  • Onlineguider i Canvas för självstudier.
  • Drop-in verksamhet.

Var kan jag boka in mig på en Canvasverkstad?

På sidan Utbildning i Canvas kan du anmäla dig till en verkstad.

Bakgrund till bytet av lärplattform

Vad är bakgrunden till att vi ska byta lärplattform?

Umeå universitet har i dagsläget två lärplattformar som är centralt finansierade. Detta är kostsamt och kräver mycket resurser bland annat med dubbla integreringar till andra system, förvaltningsplaner och en mer komplex support och stödverksamhet. Funktionerna i de två lärplattformarna är i grunden relativt lika varpå den pedagogiska verksamheten kan bedrivas likartat i båda dessa system. Att ha en lärplattform ligger i linje med den statliga värdegrunden som säger att vi som myndighet ska hushålla med våra resurser.

Vidare finns det samordningsvinster att ha samma system som övriga universitet och högskolor. Idag används till exempel Zoom och play-tjänsten av i princip samtliga lärosäten i Sverige med stora samordningsvinster och inte minst ekonomiska. Målet med ett byte är därför att landa i ett system som kan tillgodose lärosätets breda behov av digitalt stöd för utbildning.

Är våra nuvarande lärplattformar dåliga?

Både Cambro och Moodle är så kallade open source produkter och är beroende av att övriga användare runt om i världen bidrar med utveckling av produkterna. Vi har på Umeå universitet egna installationer och sköter drift, utveckling och underhåll av dessa system själva. Detta är kostsamt, sårbart och personberoende vilket innebär att det stundtals är svårt att garantera hög kvalitet.

Cambro (SAKAI) är en gammal produkt som bygger på gamla tekniska lösningar och utvecklas inte i den takt som är önskvärd för ett lärosäte av Umeå universitets storlek. Nya viktiga funktioner för exempelvis hantering av GDPR, tillgänglighet och arkivering finns inte i Cambro och det kommer vara mycket kostsamt för Umeå universitet att själva utveckla dessa funktioner. De övriga användarna i världen som genom åren gemensamt bidragit till utveckling av Cambro har krympt i antal då de flesta har lämnat denna produkt och övergått till andra lärplattformar.

Moodle som också är en open source-produkt uppdateras i något bättre utsträckning än Cambro. Dock lider den av samma problematik när det gäller anpassningar till GDPR, tillgänglighet och arkivering.

Vem beslutade att Canvas blir Umeå universitets nya lärplattform?

Rektor beslutade den 27 juni att Canvas ska bli Umeå universitets nya lärplattform. Inköp av denna lärplattform ska ske genom att avropa Canvas via Sunets nationella upphandling av lärplattform.

Kommer Cambro och Moodle att läggas ner?

Ja. Canvas ska bli den universitetsgemensamma plattformen och projektet har för avsikt att långsamt fasa ut både Cambro och Moodle.

När kommer Cambro och Moodle att läggas ner?

Det är för tidigt att svara på ännu. Efter att rektor beslutat att anta projektplanen för införande av Canvas kommer en mer utförlig tidslinje att publiceras.

Vilken lärplattform har andra lärosäten i Sverige?

Just nu är det 23 lärosäten i Sverige som avropat Sunets upphandling och använder en lärplattform som heter Canvas. Klicka här för att se en lista över vilka.

Hur ser samarbetet ut mellan dessa lärosäten med avseende på Canvas?

SALSA nätverket bildades i samband med att Canvas vann upphandlingen. Nätverket har e-möten varje vecka och diskuterar såväl tekniska frågor som mer användarfokuserade frågeställningar.

Nyhetsbrev Canvas

Ta del av den senaste informationen om Canvas. Prenumerera på nyhetsbrevet Canvasaktuellt.

Prenumerera på Canvasaktuellt.

De senaste nyhetsbreven

Canvasaktuellt nr 19

Canvasaktuellt nr 18

Canvasaktuellt nr 17

Canvasaktuellt nr 16

Canvasaktuellt nr 15

Hanna Karlsson
2021-08-04