E-beställningar

Projektet innefattar införande av ett e-beställningssystem samt anpassning av beställningsrutiner och arbetsflöden.

Syftet är att tillhandahålla en samordnad och effektiv beställnings- och inköpsprocess som uppfyller verksamhetens krav på nytta och användarvänlighet samt följer relevanta lag- och förordningskrav. Universitetets förutsättningar för uppföljning och presentation av inköpsstatistik kommer väsentligen att förbättras med ett e-beställningssystem. Läs mer här.

Kontakt

Projektledare: Christina Adolfsson, Ekonomienheten

Email: christina.adolfsson@umu.se

Telefon: 090-786 51 78

Projektdokument

Emilia Östberg
2020-10-14