Reell kompetens vid Umeå universitet

Regeringen gav högskolor och universitet i uppdrag att under 2016-2018 utveckla arbetet med bedömning av reell kompetens, både när det gäller behörighet till utbildning och tillgodoräknande inom utbildning. Under 2017 och 2018 drevs arbetet av Universitets- och högskolerådet (UHR). Målen har varit att öka möjligheten för sökande att få tillträde till högre studier, och att korta utbildningstiden så att berörda personer snabbare ska kunna komma in på den svenska arbetsmarknaden. Projektplanen, slutrapporten till UHR och internt till Umeå universitet finns på den här sidan.

Under 2018 pågick även ett samarbetsprojekt, NUKUV, med Malmö universitet och Högskolan Väst som syftade till att inhämta kunskaper om validering från andra länder. Rapporten från projektet finns på den här sidan.

Umeå universitet har under 2019 utvecklat arbete med validering av behörighet med reell kompetens. Projektet "Reell kompetens 2019" har finansierats genom kvarvarande medel från de nationella projekt som nämns ovan. Två seminarier med workshoppar har genomförts, en handläggningsordning för validering av behörighet med reell kompetens har fastställts och verktyg för validering har publicerats. Umeå universitet har tagit del av andra lärosätens arbete och spridit lokalt framtaget material till andra.

Projektet har bedrivits inom Studentcentrum, och har engagerat resurser ur stora delar av organisationen med Maria Nylén som projektledare.

Elin Wiklund
2021-04-28