Sliperiet/Umevatoriet 2.0

Visionen för den nya sammanslagna miljön vid Sliperiet/Umevatoriet är att nyttja den potential som finns i den digitala utvecklingen kombinerat med pedagogiska erfarenheter för att på ett relevant sätt öka förståelse och intresse för teknik, naturvetenskap och medicin.

Miljön skall inkludera humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv för att möta och utmana besökares intressen och kunskaper. Ett exempel kan vara visualisering av samhällsvetenskaplig och humanistisk data för illustration av agenda 2030 och samhällsutmaningar av olika slag. Det som händer i tid och rum kan visualiseras inom alla vetenskapsområden.


Projektet avser att koordinera de delar som krävs för att förverkliga den fysiska sammanslagningen av Sliperiet och Umevatoriet. Bland annat ingår specifikation för byggande och teknisk utrustning av en domteater för projicering av immersiva vetenskapliga visualiseringar i anslutning till Sliperiet. Planen beskriver också det nationella Wisdome initiativet och de insatser som krävs från Umeå universitet i det arbetet.


Syfte


• Syftet med projektet är att arbeta med och koordinera:
• De olika delarna i byggprocessen för att bygga en domteater och anpassa de   existerande lokalerna i Sliperiet till den framtida verksamheten.
• Kravspecifikation för och upphandling av visualiseringsteknik till domen.
• Information till berörda parter.
• Umeå universitets insatser i Wisdome-initiativet.

kontakt

Projektledare: Mats Falck
Email: mats.falck@umu.se
Mobil: 070-214 40 40

Projektdokument

Emilia Östberg
2020-10-14