Forskningsutvärderingar som verktyg för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling

Många svenska universitet har en eller flera gånger genomfört samlade utvärderingar av sin forskningsverksamhet med hjälp av extern kollegial granskning. Den 16/9 anordnade Umeå universitet ett webinarium där vi fick ta del av och diskutera erfarenheter från Uppsala universitet, Lunds universitet, Göteborgs universitet och Örebros universitet.

I länkarna nedan kan du ta del av webinariet. 

Del 1: Introduktion samt erfarenheter från fyra universitet

Del 2: Paneldiskussioner och sammanfattning 

Medverkande: 

Hans Ellegren, professor i evolutionsbiologi vid Uppsala universitet, tillträder vid årsskiftet som Kungl. Vetenskapsakademiens ständige sekreterare. Han ansvarade 2015 för en uppföljning av Uppsala universitets två första forskningsutvärderingar.

Camilla Maandi är chef för Enheten för kvalitet och utvärdering vid Uppsala universitet, var projektsekreterare för universitetets senaste forskningsutvärdering (Kvalitet och Förnyelse 2017, KoF17) och är sekreterare i den arbetsgrupp som genomför en förstudie inför nästa utvärdering (KoF23).

Freddy Ståhlberg, professor i magnetresonansfysik vid Lunds universitet, var en av projektledarna för Lunds universitets senaste forskningsutvärdering, RQ20, som publicerades i mars 2021.

Malin Bredenberg, Forskningsservice vid Lunds universitet, var projektkoordinator för RQ20.

Staffan Edén, professor i fysiologi och tidigare vicerektor, var projektledare för Göteborgs universitets senaste utvärdering (Research Evaluation for Development 2019, RED19) samt ordförande i referensgruppen för den föregående utvärderingen, RED10.

Sigridur Beck är enhetschef för Forsknings- och innovationskontoret på Göteborgs universitet och ingick i projektteamet för RED19.

Steven Linton är professor i klinisk psykologi vid Örebro universitet och ordförande för den pågående utvärderingen ORU2020.

Lavinia Gunnarsson arbetar vid ledningsstaben på Örebro universitet och är koordinator för ORU2020.

Katrine Riklund professor i diagnostisk radiologi, är prorektor vid Umeå universitet med ansvar för forskning och forskarutbildning inom medicin, naturvetenskap och teknik, samt ordförande i styrgruppen för Umeå universitets projekt Utveckling av system för kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring av forskning.

Anders Sturk Steinwall och Fredrik Georgsson är projektledare respektive biträdande projektledare för Umeå universitets projekt Utveckling av system för kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring av forskning

Sara Rambe
2023-01-30