Upphovsrätt och avtal om kopiering och delning

För att kunna använda någon annans upphovsrättsligt skyddade material, måste du ha tillstånd av den eller de som skapat materialet. Universitetet har ett licensavtal som ger viss rätt till kopiering och delning av upphovsrättsskyddat material i undervisning, Bonus Copyright Access

Den som skapat litterärt eller konstnärligt material, till exempel böcker, artiklar, fotografier, bilder, diagram och liknande, har upphovsrätten till verket. Upphovsrätten ger upphovsmannen ensamrätt att förfoga över materialet, besluta om exemplar av materialet ska framställas eller om det ska göras tillgängligt för allmänheten.

Detta innebär att det krävs tillstånd från upphovsmannen för att exempelvis kopiera och dela dennes material. Sådant tillstånd kan man få genom ett avtal med upphovsmannen, speciella licensavtal med företrädare för en grupp av upphovsmän eller så kallad sedvana.

Licensavtal om kopiering och delning

När det gäller lärare och studenters rätt att kopiera och dela upphovsrättsligt skyddat material för undervisningsändamål har universitetet ett licensavtal med Bonus Copyright Access. Läs mer om avtalet och de villkor som gäller för avtalet under rubriken Kopiering och delning för undervisningsändamål.

Individuella avtal för att använda undervisningsmaterial

Mycket undervisningsmaterial skapas inom universitetets egen undervisningsverksamhet. Normalt används sådant undervisningsmaterial med stöd av sedvana eller den så kallade tumregeln, men i vissa fall krävs speciella avtal som reglerar hur upphovsmannen respektive universitetet får använda sådant material.

Läs mer om dessa avtal under rubriken Användning av undervisningsmaterial. Där hittar du också avtalsmallar.

Kontaktinformation

Chatarina Larson
090-786 5351

Linda Lundmark
090-786 5088

Maria Karlsson
090-786 6932

Marit Juselius
090-786-8071

Tina Nordström (tjänstledig)
090-786 9285

Tobias Nyström
090-786 8828

E-post skickas till
universitetsjurist@umu.se

Chatarina Larson
2018-06-28