Vid anställning

Anställningsordning för lärare vid Umu fr o m 1 april 2018

Appointments procedure for teachers from 1 April 2018

Information om förändringar i anställningsordningen som gäller från 180401

Anställningsordning för lärare vid UmU t o m 180331(inkl bilagor)

Appointments procedure for teachers at UmU to 180331 (incl appendices)

Regel för rekryteringsprocess vid anställning av lärare

Avtal adjungerad universitetslärare

Avtal adjungerad universitetslärare, eng

Avtal affilierad professor/lärare

Avtal affilierad professor/lärare eng

Regel affilierade lärare vid UmU

Regel lärarbefattningar

Regel om förenklat sakkunnigförfarande

Regel Pedagogisk portfölj

Rule for pedagogical portfolios

Rutiner för arbetsmarknadspolitiska åtgärder

Regel för anställning med timersättning

Regel för intermittent anställning

Arbetsmarknadspolitiska frågor

Lokalt kollektivavtal adjungerad lärare

Förhandlingsprotokoll adjungerad lärare

Handläggningsordning för utseende av prefekter

Handläggningsordning utlysning universitetsadjunkt

Anhållan om utlysning - universitetsadjunkt

Chefs- och ledarskapspolicy

Management and leadership policy

Distansarbete, policy

Kompetensutvecklingspolicy

Lönebidrag

Tidsbegränsad meriteringsanställning

Regler för anställning efter ålderspension

Rekryteringsprövning

Regel för biträdande universitetslektorat i kombination med klinisk tjänstgöring

Regel för biträdande universitetslektor WCMM

Rule for Associate Senior Lecturer WCMM

Regel för förlängning av anställning som forskarassistent

Policy för tjänsteresor

Regler för tjänsteresor

Villkor för uppdraget som dekan eller prodekan

Villkor för uppdraget som prefekt

Lars Nordlander
2018-05-29