Vid anställning

Anställningsordning för lärare vid Umu fr o m 1 juli 2019

Appointments procedure for teachers at Umu valid from 1 July 2019

Anställningsordning för lärare vid Umu t o m 30 juni 2019

Appointments procedure for teachers valid until 30 June 2019

Anställningsordning för lärare vid Umu t o m 31 mars 2018 (inkl bilagor)

Appointments procedure for teachers at Umu valid until 31 March 2018 (incl appendices)

Regel för rekryteringsprocess vid anställning av lärare

Avtal adjungerad universitetslärare

Avtal adjungerad universitetslärare, eng

Avtal affilierad professor/lärare

Avtal affilierad professor/lärare eng

Regel affilierade lärare vid UmU

Regel lärarbefattningar

Regel om förenklat sakkunnigförfarande

Regel Pedagogisk portfölj

Rule for pedagogical portfolios

Rutiner för arbetsmarknadspolitiska åtgärder

Regel för anställning med timersättning

Regel för intermittent anställning

Arbetsmarknadspolitiska frågor

Lokalt kollektivavtal adjungerad lärare

Förhandlingsprotokoll adjungerad lärare

Handläggningsordning för utseende av prefekter

Kontrakt mellan dekan och prefekt

Handläggningsordning utlysning universitetsadjunkt

Anhållan om utlysning - universitetsadjunkt

Chefs- och ledarskapspolicy

Management and leadership policy

Distansarbete, policy

Kompetensutvecklingspolicy

Lönebidrag

Tidsbegränsad meriteringsanställning

Regler för anställning efter ålderspension

Rekryteringsprövning

Regel för biträdande universitetslektorat i kombination med klinisk tjänstgöring

Regel för biträdande universitetslektor WCMM

Rule for Associate Senior Lecturer WCMM

Regel för förlängning av anställning som forskarassistent

Policy för tjänsteresor

Regler för tjänsteresor

Villkor för uppdraget som dekan eller prodekan

Villkor för uppdraget som prefekt

Personalenheten
2019-06-04