Juridik

Universitetets verksamhet styrs i stor utsträckning av lagar och föreskrifter på olika nivåer. Det är fråga om bestämmelser som beslutats av riksdagen, regeringen eller andra myndigheter. Rektor kan fatta beslut om bindande regler på lokal nivå.

Umeå universitet är en förvaltningsmyndighet och omfattas därmed av de regler som styr hur vi bemöter studenter och allmänhet som tar kontakt med universitetet. Ett annat område handlar om rätten att ta del av allmänna handlingar och hur universitetet hanterar personuppgifter.

Under dessa sidor hittar du information kring ärendehandläggning och serviceskyldighet samt olika juridiska frågor aktuella för universitetet.

Söker du efter blanketter eller intyg hittar du dem under Stöd och service, Blanketter, Juridik.

 

Foto: Malin Grönborg

Kontaktinformation

Chatarina Larson
090-786 5351

Linda Lundmark
090-786 5088

Maria Karlsson
090-786 6932

Petra Kanon
090-786 6830

Tina Nordström
090-786 9285

E-post skickas till
universitetsjurist@umu.se

Blankettkategori juridik

Chatarina Larson
2017-04-27