Vetenskaplig ohederlighet

Vetenskaplig ohederlighet avser att fabricera, förfalska, plagiera eller förvränga vetenskapliga data och resultat. Alla misstankar om vetenskaplig ohederlighet ska utredas.

Om universitetet får kännedom om misstankar om ohederlighet i forskning, konstnärligt utvecklingsarbete eller annat utvecklingsarbete vid universitetet, ska misstankarna utredas.

För att utredning om vetenskaplig ohederlighet ska hanteras opartiskt och sakligt, samarbetar Umeå universitet med Linköpings universitet. Vid en utredning av ohederlighet vid det ena universitetet, representerar det andra universitetet med en särskilt utsedd ledamot i utredningsgruppen.

Rektor fattade 2004 beslut om regler för hur sådana misstankar ska utredas. Regeln beskriver vem som kan anmäla, på vilket sätt ärendet ska utredas och vilka eventuella påföljder som kan bli resultatet av utredningen. Läs mer i Beslut om regler för utredning av vetenskaplig ohederlighet.

Kontaktinformation

Chatarina Larson
090-786 5351

Linda Lundmark
090-786 5088

Maria Karlsson
090-786 6932

Marit Juselius
090-786-8071

Tina Nordström
090-786 9285

Tobias Nyström
090-786 8828

E-post skickas till
universitetsjurist@umu.se

Chatarina Wiklund
2021-04-20