Klimat, energi och transporter

Umeå universitet har skrivit på Klimatramverket, där universitetet lovar att till 2030 ska ha genomfört åtgärder så att man ligger i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål. Som myndighet arbetar också universitetet med resfria möten inom ramen för REMM och energieffektiviseringsåtgärder.

Klimatramverket

Klimatramverket har tillkommit på initiativ av universitet och högskolor med ambitionen att tydligt bidra till klimatomställningen i linje med samhällets nationella och internationella åtaganden.

I Klimatramverket lovar lärosätena som anslutit sig att fortsätta bidra till att samhället kan nå uppsatta mål genom utbildning, forskning och samverkan och de lovar att minska egen klimatpåverkan i linje med samhällets åtaganden, enligt nationella och internationella överenskommelser.

Varje lärosäte väljer ut områden där man sätter upp mål och genomför åtgärder utifrån egna respektive förutsättningar, inom till exempel områdena utbildning, forskning, samverkan, tjänsteresor, energianvändning och studentsamverkan.

Resfria möten

Sedan 2011 driver Trafikverket projektet Resfria möten i myndigheter – REMM. Projektet ska samordna arbetet inom ett antal myndigheter som regeringen valt ut. Målet är att öka och utveckla resfria möten inom och mellan myndigheterna. Umeå universitet deltar i det projektet och har gjort en handlingsplan för det arbetet. Läs mer här www.remm.se.

Frida Fjellström
2019-10-11