Verksamhetsbaserad arkivredovisning

På denna sida finns det material du som arkivsamordnare behöver för att göra arkivförteckningsarbetet enligt det nya sättet att förteckna på.

Arkivfunktionen vid Registratur och Arkiv har utarbetat ett antal mallar och modeller till din hjälp.

Det första dokumentet är en Lathund över handlingstyper. Den ska ses som en modell över hur en arkivförteckning kan se ut.

Klicka på länken så öppnas ett worddokument som du ska använda i ditt förteckningsarbete. Det finns en mall per verksamhetsområde.

Lathund över handlingstyper

Arkivredovisning - förklaring av begrepp

Mall för etiketter

Arkivbeskrivning

Klassificeringsstruktur

Arkivförteckning excel

Redovisning av förvaringsenheter excel

Kontaktinformation

Eva-Lisa Holmström

Erik Thorsten

Stina Lindh

Besöksadress
Förvaltningshuset, plan 3

Eva-Lisa Holmström
2017-11-09