Brandskyddsutbildning

All personal inom Umeå universitet ska gå grundläggande brandskyddsutbildning minst vart 5:e år. För brandskyddsombud finns en specifik utbildning utifrån deras roll. Aptum AB håller i alla utbildningar, för anmälan se information nedan. OBS! Personal inom Region Västerbottens lokaler går deras utbildning, anmälan sker i "linda".

Bokning av brandskyddsutbildning

Varje institution/enhet utser en kontaktperson som bokar utbildningarna. Inloggning till sidan sker via www.aptum.se/umu. Genom bokningsportalen kan varje institution/enhet ta fram uppgifter på vilka i personalen som genomgått utbildning.

Inloggningsuppgifter beställer du som kontaktperson via utbildning@aptum.se eller på telefon 090-780 80 00. Se manual för information om hur du bokar.

Utbildningar

Det finns två utbildningar att boka:

Grundläggande brandskyddsutbildning

Denna utbildning gäller all personal på Umeå universitet. Utbildningen kostar 595 kr per person och kostnaden debiteras institutionen. I rutan för "inköpsordernr/märke/referens" anges er institutions/enhets referens för fakturering.

Utbildningen omfattar:

  • Lagar och regler
  • Varför börjar det brinna?
  • Vilka konsekvensker kan en brand få?
  • Vad gör vi om det börjar brinna?
  •  Hur kan vi förebygga bränder?
  • Praktisk övning

Utbildningen innehåller både teori och praktisk övning med handbrandsläckare, så ta med ytterkläder. Personal som sitter i VLL:s lokaler går grundläggande brandutbildning via VLL.

Om man vill ha en grundläggande brandskyddsutbildning för sin egen enhet eller en separat grupp så går det att ordna. Kostnaden är då 8925 kr och maxantalet är 20st. För att boka detta så kontaktar man Aptum på epost:utbildning@aptum.se 

Utbildning för brandskyddsombud på Umeå universitet

Bekostas av Umeå universitet centralt. I rutan för "inköpsordernr/märke/referens" anges referens: 7003CLJ.

Utbildningen omfattar:

  • lagstiftning,
  • tekniskt och organisatoriskt brandskydd,
  • rutiner och kontroll av brandskyddet.  

För båda utbildningar gäller minst 15 deltagare för att utbildningen ska genomföras.  

Höstterminens utbildningar

Grundläggande brandutbildning:
19-08-27 svenska    kl.09:00-12:00           lokal:Triple helix

19-09-10 engelska   kl.09:00-12:00           lokal:Triple helix

19-11-05 svenska    kl.09:00-12:00           lokal:Triple helix

Brandskyddsombud:
19-10-10                kl.08:00-12:00           lokal:​Triple helix

 

Vårterminens utbildningar
Grundläggande brandutbildning:
20-01-21 svenska           kl. 09:00-12:00          lokal:Triple helix

20-02-27 svenska           kl. 09:00-12:00          lokal:Triple helix

20-03-02 engelska          kl. 09:00-12:00          lokal:Triple helix

20-04-22 svenska           kl. 09:00-12:00          lokal:Triple helix

 

Brandskyddsombud:
20-04-01              kl. 08:00-12:00             lokal: Triple helix

 

Utbildning föreståndare brandfarlig vara

För föreståndare för brandfarlig vara organiseras utbildning utifrån behov, oftast vartannat år. Arbetsmiljösamordnaren på Lokalförsörjningsenheten ansvarar för detta.  

 

 

 

Kontaktinformation

Carolin Johansson
Miljösamordnare
090-786 69 55
carolin.johansson@umu.se

Carolin Johansson
2019-09-05