Brandskyddsutbildning

Alla anställda på Umeå universitet ska gå grundläggande brandskyddsutbildning minst vart 5:e år. För brandskyddsombud finns en specifik utbildning. Presto håller i utbildningarna, för anmälan se information nedan.

Bokning av brandskyddsutbildning

Varje institution/enhet utser en kontaktperson som bokar utbildningarna. Inloggning sker via www.presto.se/umu. Genom bokningsportalen kan varje institution/enhet ta fram uppgifter på vilka i personalen som genomgått utbildning.

Inloggningsuppgifter beställer du som kontaktperson via utbildning@presto.se eller på telefon 090-780 80 00. Se manual för information om hur du bokar.

Grundläggande brandskyddsutbildning

Denna utbildning gäller all personal på Umeå universitet. Utbildningen kostar 595 kr per person och kostnaden debiteras institutionen. I rutan för "inköpsordernr/märke/referens" anges er institutions/enhets referens för fakturering.

Utbildningen omfattar:

  • Lagar och regler
  • Varför börjar det brinna?
  • Vilka konsekvensker kan en brand få?
  • Vad gör vi om det börjar brinna?
  • Hur kan vi förebygga bränder?
  • Praktisk övning

Utbildningen innehåller både teori och praktisk övning med handbrandsläckare, så ta med ytterkläder. Personal som sitter i VLL:s lokaler går grundläggande brandutbildning via VLL.

Om man vill ha en grundläggande brandskyddsutbildning för sin egen enhet eller en separat grupp går det att ordna. Kostnaden är då 8925 kr och maxantalet är 20st.  

Utbildning för brandskyddsombud 

Bekostas av Umeå universitet centralt. I rutan för "inköpsordernr/märke/referens" anges referens: 7003CLJ.

Utbildningen omfattar:

  • lagstiftning
  • tekniskt och organisatoriskt brandskydd
  • rutiner och kontroll av brandskyddet.  

För båda utbildningar gäller minst 15 deltagare för att utbildningen ska genomföras. 

Utbildning föreståndare brandfarlig vara

För föreståndare för brandfarlig vara organiseras utbildning utifrån behov, oftast vartannat år. Arbetsmiljösamordnaren på Lokalförsörjningsenheten ansvarar för detta.  

kontaktinformation

Ulrika Moström
Miljösamordnare
090-786 73 63
ulrika.mostrom@umu.se

Ulrika Moström
2020-05-28