IT-säkerhet

IT-säkerhet

En hög IT-säkerhet bygger på ett gott samarbete mellan universitetets centrala resurser inom området och dig som anställd.

Du som användare har ett ansvar

Som användare har du en del av ansvaret för vår gemensamma IT-säkerhet. Du måste till exempel se till att din dator och de program du använder är uppdaterade vilket är ett sätt att skydda sig mot intrångsförsök, datorvirus och annat.

För att kunna använda universitetets IT-tjänster måste du ha läst och godkänt de regler som reglerar vilka rättigheter och skyldigheter du har som användare av dessa tjänster. Normalt får du göra detta när du blir anställd och får din användaridentitet.

I universitetets IT-säkerhetsplan kan du läsa vilka mål och riktlinjer som finns för IT-säkerheten vid Umeå universitet.

IRT- och incidenthantering

Incident Response Team (IRT) är ett ackrediterat team som arbetar aktivt med att förebygga, upptäcka och utreda IT-säkerhetsincidenter på Umeå universitet. Till IRT kan du vända dig för att rapportera alla former av intrång, intrångsförsök, oönskad e-post, nätmissbruk med mera som har med Umeå universitet att göra. Anmäl detta som så kallad "abuse" genom att vidarebefordra meddelandet till abuse@umu.se.

Du kan också vända dig till IRT om du behöver information eller vägledning i säkerhetsfrågor eller installationer av datorsystem. Kontakta IRT genom att lägga ett ärende i Servicedesk.

Ansvarsförbindelse för systemadministratörer

Rektor har beslutat att systemadministratörer, personer med högre behörighet än vanliga användare i IT-system och kommunikationsnät, ska få sina befogenheter i ett beslut av prefekt eller chef. Du som är systemadministratör ska följa de regler som IT-chefen har fastställt.

Prefekten eller chef ska bevara den underskrivna ansvarsförbindelsen – antingen som digitalt inskannad kopia eller i pappersform. En kopia på förbindelsen ska skickas till IT-enheten.

Ackreditering IRT

 

Foto:

Har du fått konstig e-post?

Anmäl abuse
abuse@umu.se

Håll dig uppdaterad! IRT-information:
https://it-status.umu.se/irt

Mattias Wallmark
2017-11-28