Referenser inom IT-säkerhet

Här hittar du dokument om IT-säkerhet och länkar till organisationer som arbetar med IT-säkerhet.

Dokument och handböcker

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats kan du ta del av information om IT-säkerhet.

Organisationer

CSRS

Computer Security Resource Center (CSRC) är en amerikansk statlig organisation som arbetar inom informationssäkerhetsområdet, bland annat med standarder och teknologier.

SANS Institute

SANS är ett institut som arbetar globalt med forskning inom informationssäkerhet och säkerhetscertifiering. De har bland annat utarbetat bra policymallar.

Mattias Wallmark
2017-04-25