Krisledning Umeå universitet

Krisledningen är en central resurs som ska fungera som ett stöd till enheter och dess personal när egna resurser inte räcker till eller att universitetet som helhet drabbas. Om du eller någon annan behöver komma i kontakt med universitetets krisledning ringer du bara 090-786 97 00, SOS besvarar samtalet dygnet runt.

En kris kan definieras som effekten av en oönskad händelse där tidigare erfarenheter och kända reaktioner inte är tillämpliga för att förstå och hantera den aktuella situationen till exempel

  • Våld, olyckor och sabotage
  • Tjänstefel/felaktig myndighetsutövning
  • Etik- och moralbrott

Universitetets centrala krisledning består av minst sju personer och kontakt med dem sker via universitetets larmnummer 090-786 97 00. Krisledningsgruppen ska vara tillgänglig för samhällets räddningstjänst och polis för att förmedla information som underlättar räddningsinsatser.

Funktioner som ingår i krisledningsgruppen är universitetsdirektör, säkerhetschef, kommunikationschef, personalchef och presschef.

Utifrån krisledningsgruppens bedömning av hur stor belastning krishändelsen kan medföra, beslutar de också om vilken lägesnivå krisen befinner sig på, gul eller röd. Mindre händelser som inte är att betrakta som krislägen hanteras av enheten själv.

En situation i läge gul förväntas institutionen eller enheten själv klara av enligt sin handlingsplan och inom ramen för sina egna resurser. För varje institution ska det vara angivet vem som ansvarar för och vilka som ingår i krishanteringsorganisationen inom institutionen.

 

 

Jörgen Sandström
2015-11-10