Laboratoriesäkerhet

Verksamheten på ett laboratorium är ofta förenad med risker. Ett förändrat arbetssätt eller ett nytt laboratorium ska alltid riskbedömas och skyddsåtgärder ordnas för att förebygga olycksfall och ohälsa.

Den som arbetar inom laborativ verksamhet ska känna till och agera enligt lagar och regler. Chefen ansvarar för arbetsmiljöarbetet och ska se till att medarbetare och studenter har tillräcklig kunskap.

Du som anställd inom laborativ verksamhet ska känna till:

 1. Risker och skydd i din arbetsuppgift och vilka särskilda moment som kan innebära risker
 2. Övriga risker som finns på ditt arbetsställe och hur du kan undvika dem
 3. Rutiner för säkerhetsarbetet, t.ex. för ordning och reda, sanering och verksamhetsinstruktioner
 4. Saker som du ska tänka på innan du börjar en ny arbetsuppgift
 5. Var personlig skyddsutrustning finns, när och hur den ska användas, hur den sköts och vilka begränsningar den har
 6. Innebörden av olika märkningssymboler
 7. Förekomst och förvaring av dokument som krävs t.ex. riskbedömningar och säkerhetsdatablad
 8. Den lagstiftning och de regler som gäller för hantering av de förekommande riskkällorna
 9. Utrymningsplan enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning och hur du ska göra vid eventuellt larm
 10. Beredskapsplan för eventuella olyckor eller tillbud
 11. Hur du använder utrustning för brandsläckning samt vem som kan utföra första hjälpen och rutiner kring detta.

Om en olycka eller en skada inträffar ska du anmäla detta till din chef och en anmälan om arbetsskada eller tillbud ska upprättas.

Gemensamma arbetsställen ska ha en samordningsansvarig

För gemensamma arbetsställen, där till exempel både universitetet och landstinget verkar, ska det finnas en samordningsansvarig för frågor inom fysisk arbetsmiljö, brandskydd, säkerhet och miljö. Mellan Umeå universitet och Västerbottens läns landsting finns en överenskommelse om att universitet ansvarar för samordningen av fysiskt arbetsmiljöarbete i lokaler där Akademiska hus är fastighetsägare och att Västerbottens läns landsting i lokaler där de själva är fastighetsägare.

Överenskommelse/samordningsavtal mellan UmU och VLL

Samordningsansvariga

Carolin Johansson
2017-12-07