Tjänsteresa till utlandet

Med några enkla åtgärder kan du öka din trygghet och säkerhet då du beger dig på utrikes tjänsteresor. Nedan följer information och tips för dig som åker i tjänsten.

Före avresan

 • Kontrollera på UD's hemsida om det finns varningar, rekommendationer eller information om det land du ska resa till.
 • Om du har en smartphone kan du ladda ner UD's app " UD Resklar", i den finner du mycket av den information som finns på UD's hemsida.
 • Ha alltid giltigt pass och visum med dig ! Många länder kräver att passet skall vara giltigt minst 6 månader från inresedatumet. Viseringsinformation på UD's hemsida ger dig vägledning.
 • Kontakta Personalenheten på universitetet för information om reseförsäkringar.
 • Ta del av Kammarkollegiets villkor för tjänsteresa och kontrollera att de motsvarar dina behov.
 • Kontrollera med Försäkringskassan om du behöver det europeiska sjukförsäkringskortet (European Health Insurance Card). Kortet ger dig rätt till akut sjukvård enligt samma regler som landets medborgare.
 • Spara kontaktuppgifter och viktiga telefonnummer på annat sätt, inte enbart i mobilen. Kom ihåg att man löper en viss risk att förlora sin mobil på resan pga stöld eller att man tappar den.
 • Meddela dina resplaner för din arbetsplats och dina anhöriga. Hör av dig regelbundet!

På resan

 • Ta aldrig med dig väskor,paket eller liknande om innehållet för dig är okänt när du skall passera en gräns.
 • Lämna ingen känslig information som rör ditt arbete,din person eller familj obevakad på tex hotellrum.
 • Kontakta ambassaden eller konsulatet i landet där du befinner dig vid krigsutbrott, naturkatastrof, större olyckor eller vid krissituation.
 • Kontakta anhöriga och arbetsplats snarast möjligt om en krigs- eller annan krissituation uppstår. Använd ordinarie kontaktvägar.
 • Vid större krissituationer där man behöver komma i kontakt med arbetsgivaren (Umu) och ordinarie kontaktvägar ej fungerar så ringer man universitetets interna Larmnummer +46907869700. Samtal besvaras dygnet runt av SOS och kontakt kan upprättas med universitetets krisgrupp.

Kontaktinformation

Jörgen Sandström
Lokalförsörjningsenheten
090-786 65 55

Besöksadress
Förvaltningshuset, Tornet
Universitetstorget 16, plan 4

Jörgen Sandström
2015-11-10