Upphandling

Som statlig myndighet måste Umeå universitet följa lagen om offentlig upphandling - LOU. Alla anställda som ska köpa in något måste därför känna till att olika regler gäller för olika typer av inköp. Alla direktupphandlingar över 50 000 kr ska ske i samråd med Upphandling och inköp.

  • Hur stort inköpsbelopp handlar det om?
  • Är det en vara eller tjänst?
  • Kommer varan eller tjänsten att behöva beställas vid fler tillfällen längre fram?
  • Vem får besluta om inköp på institutionen eller enheten?
  • Vem får attestera fakturan?

Här hittar du information om inköps- och upphandlingsärenden. Här finns till exempel regler och lagar samt universitetets inköpspolicy.

Upphandling

Om en vara eller tjänst inte täcks av vare sig de statliga eller lokala avtalen måste den upphandlas, genom antingen en objektsupphandling eller direktupphandling. Börja med att fundera ut vilket ditt behov är och vilka krav du ställer på varan eller tjänsten. Det är en viktig del i processen. Kontakta sedan Upphandling och inköp för hjälp med upphandlingen.

 

Kontaktinformation

Skicka e-post till

Upphandling och inköp

Besöksadress
Samverkanshuset
Universitetstorget 4, plan 2

Upphandlade leverantörer

Lokala ram- och rabattavtal
Avtalskatalogen

Statliga ramavtal
Avropa Kammarkollegiet

Chatarina Larson
2016-11-14