Upphandling

Som statlig myndighet måste Umeå universitet följa lagen om offentlig upphandling. Alla anställda som ska köpa in något måste därför känna till att olika regler gäller för olika typer av inköp.

Kontaktinformation

Skicka e-post till

Upphandling och inköp

Besöksadress
Samverkanshuset
Universitetstorget 4, plan 2

Upphandlade leverantörer

Lokala ram- och rabattavtal
Avtalskatalogen

Statliga ramavtal
Avropa Kammarkollegiet

Chatarina Larson
2017-12-20