Om ramavtal

Mer information om köp från ramavtal, avtalskatalog, avrop och beställningar

Kontakt

Upphandling och inköp

Besöksadress
Universitetsledningshuset
Universitetstorget 4, plan 2

Upphandlade leverantörer

Lokala ram- och rabattavtal
Avtalskatalogen

Statliga ramavtal
Avropa Kammarkollegiet

Chatarina Larson
2017-12-20